Osobní údaje

Money Dnes od CÍGLER SOFTWARE je výborný pomocník pro účetní i daňové poradce, obchodníky a všechny ostatní, kteří potřebují mít kdykoliv k dispozici aktuální informace z obchodního rejstříku, kurzy a měnovou kalkulačku, informace o aktualitách v legislativě a navíc i zobrazení základních informací ze svého účetního softwaru.

Ochrana osobních údajů

Některé údaje, poskytnuté při využívání tohoto serveru, produktů a služeb společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., se sídlem Brno, Rostislavovo nám. 12, 612 00, IČ: 25568736, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 3012 (dále jen "CÍGLER SOFTWARE"), mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"). Společnost CÍGLER SOFTWARE se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila.

Použití registračních informací

  • Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.
  • Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace CÍGLER SOFTWARE nezpracovává ani nezískává žádné další informace o zákaznících, např. v okamžiku návštěvy www stránek, užívání programu, aktualizace programu apod.
  • Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
  • Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti CÍGLER SOFTWARE a nejsou poskytovány třetím osobám.
  • Společnost CÍGLER SOFTWARE si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje zákazníků k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití produktů a služeb. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto informací ze strany společnosti CÍGLER SOFTWARE kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.
  • Veškeré údaje získané od uživatelů (zákazníků) slouží výhradně k účelům společnosti CÍGLER SOFTWARE. Společnost CÍGLER SOFTWARE tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.
  • Společnost CÍGLER SOFTWARE učiní maximum pro to, aby ochránila data uživatelů před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Práva uživatelů tohoto serveru, produktů a služeb společnosti CÍGLER SOFTWARE

Podle Zákona má každý uživatel (zákazník), jenž poskytl osobní údaje společnosti CÍGLER SOFTWARE, právo písemně požádat společnost CÍGLER SOFTWARE o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm společnost CÍGLER SOFTWARE zpracovává.